Asumisneuvonta

Joskus ihmisen elämässä saattaa tulla tilanteita, joihin ei ole välttämättä pystynyt ennalta varautumaan ja normaaleista arkisista asioista selviytyminen voi käydä vaikeaksi. Pahimmillaan elämän muilla osa-alueilla olevat haasteet vaarantavat asumisen ja kodin säilyttämisen.

Toisaalta voi olla tilanteita, joissa neuvoja ja apuja voi tarvita eri hakemusten täyttämiseen ja etuuksien selvittämiseen. Asumiseen ja vuokranmaksuun liittyvien ongelmien ratkaisemisessa auttaa monesti nopea toiminta ja parhaimmillaan ennakointi. Varhainen puuttuminen ongelmaan luo paremmat edellytykset asian ratkaisemiseksi. Mikäli koet tarvitsevasi tukea ja neuvoja asumiseen liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä asumisneuvojiimme.

Asumisneuvojan kanssa voit:

  • selvittää taloudellista tilannetta ja miettiä keinoja taloudenhallintaan vuokranmaksun varmistamiseksi
  • hakea etuuksia ja tukia
  • selvittää kotiin saatavia palveluja
  • ratkoa naapurikiistoja sekä asumishäiriöitä
  • jakaa huolen naapurin tai läheisen voinnista ja pärjäämisestä kotona.

Asumisneuvojilla on vaitiolovelvollisuus, mutta asiakkaan suostumuksella asumisneuvoja voi kuitenkin auttaa luomaan yhteistyöverkostoa asiakkaan tueksi.

Yhteydenotto asumisneuvojaan

 Asumisneuvojiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse arkisin

klo 9.00 – 15.00.

Tapaamiset tapahtuvat niin asukkaan kotona, toimistolla kuin esimerkiksi kaupungin virastoissa.

Asumisneuvojat

Saija Ala-Hannula                                                        Ville Kanerva

03 625 1635                                                                 03 625 1629

saija.ala-hannula(at)hameenlinnanasunnot.fi       ville.kanerva(at)hameenlinnanasunnot.fi