ASUMISNEUVOJA VUOKRALAISEN ARJESSA MUKANA

Asumiseen ja vuokranmaksuun liittyvien ongelmien ratkaisemisessa auttaa monesti nopea toiminta. Varhainen puuttuminen ongelmaan luo paremmat edellytykset asian ratkaisemiseksi.
Monesti asumiseen liittyvät ongelmat ja vuokranmaksuhäiriöt ovat seurausta jostakin muusta elämään liittyvästä ongelmasta. Asumisneuvoja selvittää yhdessä asukkaan kanssa tämän elämäntilannetta ja keinoja asioiden ratkaisemiseksi. Tavoitteena on löytää keinot säännölliseen vuokranmaksuun ja häiriöttömään asumiseen sekä ohjata asukas tarvittaessa hänelle tarpeellisten palveluiden piiriin. Asumisneuvojaa sitoo vaitiolovelvollisuus, mutta asiakkaan suostumuksella asumisneuvoja voi ottaa yhteyttä kolmanteen tahoon.

ASUMISNEUVOJAAN VOI OTTAA YHTEYTTÄ KAIKISSA ASUMISEEN LIITTYVISSÄ ASIOISSA KUTEN

  • vuokranmaksuun liittyvissä ongelmissa
  • asumishäiriötilanteissa
  • naapurikiistoissa
  • häätöasioissa
  • tukien ja etuuksien hakemiseen liittyvissä asioissa
  • muissa asumiseen liittyvissä ongelmissa

VASTAANOTTO

Asumisneuvojan kanssa voi sopia tapaamisen joko Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimistolle tai asukkaan kotiin. Neuvoja voi kysyä puhelimitse tai sähköpostitse

Asumisneuvoja on tavoitettavissa päivittäin sopimuksen mukaan.

Asumisneuvoja Saija Ala-Hannula
03-6251635
saija.ala-hannula (at) hameenlinnanasunnot.fi