Vuokranmaksu

Vuokra maksetaan aina kunkin kuukauden 3. päivään mennessä Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimittamilla vuokranmaksulomakkeilla.

Kalenteri

Vuokranmaksun yhteydessä maksetaan myös erilliskorvaukset, esim. saunamaksut ja autopaikkamaksut. Vuokranmaksun viivästyessä, peritään asukkaalta kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja perimiskulut. Mikäli vuokra jää maksamatta, käynnistetään perintätoimenpiteet.

Mikäli sinulla on tilapäisiä maksuvaikeuksia, ota yhteys vuokranantajaan välittömästi maksusopimuksen laatimista varten. Maksusopimusta ei voida laatia perintätoimien käynnistymisen jälkeen.

Meillä on käytössä Intrum Oy:n muistutus- ja perintäpalvelut maksamattomien vuokramaksujen hoidossa. Muistutuslaskut ja perintäkirjeet tulevat siis Intrumin kautta. Hämeenlinnan Asunnot Oy
EI enää lähetä muistutus- ja perintäkirjeitä.

Paras tapa välttyä maksuhuomautuksilta ja lisäkuluilta, on maksaa vuokra eräpäivään mennessä.

Jos vuokraa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, se siirtyy automaattisesti Intrumin hoitoon. Intrum lähettää asiakkaalle ensin yhden maksukehotuksen. Mikäli maksua ei suoriteta maksukehotuksella, saatava siirtyy perintään. Tästä aiheutuu asiakkaalle maksumuistutus- ja perintäkuluja. Pahimmillaan maksamattomat vuokrarästit voivat edetä vuokrasopimuksen purkuun (häätöön). Vuokravelkatilanteissa tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti Intrumin asiakaspalveluun.

Intrumin yhteystiedot ovat: www.intrum.fi s-posti ryhma111@intrum.com puhelin: 09 229 11 954

Tarvittaessa saat ohjeita ja neuvontaa vuokranmaksuun liittyvissä asioissa myös Hämeenlinnan Asuntojen vuokranvalvojilta ja asumisneuvojilta.