Vuokranmaksu

Vuokra maksetaan aina kunkin kuukauden 3. päivään mennessä Hämeenlinnan Asunnot Oy:n toimittamilla vuokranmaksulomakkeilla.

Kalenteri

Vuokranmaksun yhteydessä maksetaan myös erilliskorvaukset, esim. saunamaksut ja autopaikkamaksut. Vuokranmaksun viivästyessä, peritään asukkaalta kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko ja perimiskulut. Mikäli vuokra jää maksamatta, käynnistetään perintätoimenpiteet.

Mikäli sinulla on tilapäisiä maksuvaikeuksia, ota yhteys vuokranantajaan välittömästi maksusopimuksen laatimista varten. Maksusopimusta ei voida laatia perintätoimien käynnistymisen jälkeen.