Jätehuolto

Jokaisen asukkaan kuuluu omalta osaltaan huolehtia taloyhtiön jätehuoltoasioista. Jätteitä oikein lajittelemalla kustannukset pysyvät kohtuullisina ja luontoa kuormitetaan vähemmän.

Laki velvoittaa kuntia järjestämään jätehuolto alueellaan ja jätelain velvoittamana on kaikkien asuinkiinteistöjen liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon.

roskisJätteiden keräystapa ja keräysastioiden paikka riippuu kiinteistön huoneistomäärästä.

Vuoden 2016 alusta jätteiden lajitteluun ja erilliskeräysvelvoitteisiin tuli muutoksia sen mukaan kuinka monta huoneistoa kiinteistössä on.

Nyt myös pienet kiinteistöt, joissa on 5-9 asuntoa, lajittelevat biojätteen ja kartonkipakkausjätteen niille tarkoitettuihin keräysastioihin. Yli 10 asunnon kiinteistöt lajittelevat näiden lisäksi myös metalli- ja lasipakkausjätteet. Myös paperinkeräys on järjestetty Hämeenlinnan Asuntojen kaikissa kohteissa.

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit
Huoneistojen lukumäärä Biojäte Kartonki- pakkausjäte Metallipak-kausjäte Lasipak-kausjäte Paperi
5-9 X X X
10 -> X X X X X


MUUT JÄTTEET

Bio- ja kuivajätteen lisäksi myös keräyskartongille, pienmetallille ja keräyslasille tulee vähintään kymmenen huoneiston kiinteistöllä olla omat keräysastiansa jätehuoltomääräysten mukaisesti. Myöskään keräyskelpoista paperia ei saa laittaa kuivajätteeseen.

Tästä oppaasta löytyy ohjeita kodin jätteiden lajitteluun.

MUUTTOJÄTE TAI MUU ISO JÄTE-ERÄ

Asukkaan tulee itse toimittaa huonekalut, kodinkoneromut ja muut isot jätteet jätteidenkäsittelyalueelle tai muihin vastaanottopaikkoihin. Kiertokapula ottaa vastaan suuria jäte-esineitä, sähkö- ja elektroniikkaromua, vaarallisia jätteitä sekä remontti- ja rakennusjätteitä.

Lisää tietoa jätehuollosta saat mm. sivulta http://www.kiertokapula.fi/